شما به دنبال سرور برای میزبانی وب هستید                                                                     

پیشنهاد ما برای شما :

HP DL360 Gen9 8sff

cpu intel xeon 2667 V4

128GB RAM DDR4

SSD NVMe 500gb

HDD 1.2tb SAS 12Gb