مشخصات :

dl380 gen9 8sff

پردازنده e5 – 2660v3 دو عدد

64GB RAM DDR4 memory

HDD 600GB 10K SAS 12G چهار عدد RAID 1+0

power supply 500w hp دو عدد

همراه با ریل کیت برای نصب داخل رک

این سرور مناسب برای راه اندازی ویپ میباشد